Indywidualne
plany dostaw

Dostawa

PalettenWerk gwarantuje Klientom szybkie i terminowe dostawy palet na terenie całej Europy. Realizacja zamówień na standardowe palety w Polsce odbywa się w ciągu 24 godzin, a dostawy do pozostałych krajów realizowane są do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

Organizacja procesów produkcji w PalettenWerk pozwala na pełne dostosowanie planów produkcyjnych do cykli i częstości zamówień Klientów. Dzięki temu możliwa jest realizacja indywidualnych planów dostaw w 100% odpowiadających potrzebom Klienta.

Dostawa

Sposób załadunku
i bezpieczeństwo ładunku

W transporcie wykorzystywane są samochody z naczepami typu standard, mega oraz zestaw, w których jednorazowo może być przewożonych odpowiednio 756, 812, 940 europalet EPAL. Sposób załadunku palet zależy od preferencji Klienta.

Samochody wyposażone są w system GPS GSM, który pozwala na monitoring pojazdów. Każdy przewożony ładunek jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Dostawy palet
na terenie Europy

Mapa Dostaw