System kontroli jakości PalettenWerk

Jakość

W PalettenWerk obowiązuje 6-etapowy system kontroli jakości, który stanowi gwarancję powtarzalności, wytrzymałości oraz długotrwałej użyteczności produkowanych palet. System obejmuje kontrolę dostaw elementów składowych palet, kontrolę procesu produkcyjnego oraz produktów gotowych. Wszystkie procesy kontrolne zintegrowane są w ramach systemu zarządzania jakością.

Kontrola jakości rozpoczyna się już u dostawców elementów do produkcji palet i służy eliminacji ewentualnych nieprawidłowości mogących wystąpić na etapie przygotowywania surowca do produkcji. Elementy składowe palet podlegają kontroli również na etapie przyjmowania do zakładu i na każdym stanowisku pracy, przez które przechodzą.

Jakość

Kontrola procesu produkcyjnego

Kontrola el. składowych
palety u dostawców

Kontrola na etapie
przyjęcia dostaw

Kontrola wewnętrzna
na etapie produkcji

Kontrola produktów gotowych

Kontrola wewnętrzna
produktów gotowych

Kontrola zewnętrzna
produktów gotowych

Kontrola zewnętrzna
Europalet zgodności
z normą UIC 435-2

Certyfikat ISO 9001:2015

Produkty gotowe

Certyfikat EPAL

Paleta

Certyfikat IPPC