Certyfikat Jakości ISO 9001:2015

Posiadamy certyfikat jakości ISO od 2005 roku. Wypracowane przez nas procedury i instrukcje optymalizują wszystkie procesy w firmie począwszy od zaopatrzenia w surowce, poprzez produkcję i sprzedaż. Procesy te dostosowane są do specyfiki naszej branży. Coroczne audyty w ramach uzyskanego certyfikatu poświadczają zgodność praktyki ze stworzonymi przez nas procedurami i instrukcjami.

Pobierz

Certyfikat ISPM15 (IPPC)

Jako jedna z pierwszych firm otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający możliwość techniczną obróbki termicznej palet zgodnie z Normą ISPM15, co umożliwia wysyłanie towarów na naszych paletach poza Unię Europejską oraz do wszystkich krajów, które wymagają przeprowadzenia takiej obróbki (np. Ukraina, Norwegia, Wielka Brytania). Proces ten zapobiega przenoszeniu się insektów do innych ekosystemów.

Pobierz

Certyfikat PEFC

Certyfikat PEFC poświadcza, że drewno, które stosujemy w naszej firmie, pochodzi z legalnego źródła, a także zapewnia, że zasoby leśne są uzupełnianie po wycięciu drzewa i użyciu go w celach przemysłowych. W naszej firmie prowadzony jest nadzór nad przyjmowanym surowcem drewnianym, tym samym działamy w ramach Zrównoważonego Rozwoju oraz prowadzimy odpowiedzialną, skierowaną na ekologię, politykę w zakresie gospodarki surowcami.

Pobierz

Licencja EPAL

Jako jedna z pierwszych firm w Polsce, otrzymaliśmy w roku 1998 licencję na produkcję palet w standardzie EPAL i jednocześnie byliśmy współzałożycielem Polskiego Komitetu Narodowego EPAL. Licencja ta gwarantuje jakość wykonania palety 1200x800cm zgodnie z normą stworzoną przez UIC. Jakość palety sprawdzana jest kilka razy w miesiącu przez niezależne towarzystwo kontrolne. Zapewnia to pełną wymienialność palety i umożliwia jej sprzedaż na całym świecie. Produkujemy wszystkie typy palet znajdujące się w portfolio EPAL.

Pobierz

Świadectwo AEO

Od samego początku naszej działalności byliśmy największym w Polsce eksporterem palet do Europy i poza nią. Dzięki naszej wiarygodności uzyskaliśmy możliwość dokonywania uproszczonych odpraw eksportowych, co w znacznym stopniu przyśpieszyło i zoptymalizowało wysyłkę naszych towarów za granicę,

Pobierz