Firma przyjazna
dla środowiska naturalnego

Firma PalettenWerk realizuje działania zmierzające do racjonalnego i bezpiecznego oddziaływania na środowisko naturalne. Polityka ekologiczna PalattenWerk obejmuje efektywne i oszczędne gospodarowanie surowcami i energią oraz ograniczenie do minimum negatywnego wpływu procesów produkcyjnych na środowisko.

Racjonalne
gospodarowanie surowcami

Palety drewniane PalettenWerk są produktem w pełni ekologicznym, trwałym i nadającym się do wielokrotnego użycia. Z palet nie nadających się do naprawy wytwarzane są inne produkty, takie jak pelet i trociny. Drewno używane do produkcji palet pochodzi wyłącznie z cięć pielęgnacyjnych oraz z odpadów drewna tartacznego.

Oszczędność
i odzysk energii

Firma PalettenWerk jest autorem licznych innowacji technologicznych w zakresie oszczędności i odzysku energii. W procesie produkcji wykorzystywane są piece opalane trocinami i korą, a ciepło powstałe w procesie spalania, a także w procesie suszenia palet, jest częściowo odzyskiwane i ponownie wprowadzane do obiegu.

Etyczne pozyskiwanie
surowców

Produkty PalettenWerk wytwarzane są wyłącznie z surowca pozyskanego z terenów leśnych zagospodarowanych w sposób zrównoważony. Powstają z poszanowaniem standardów ekologicznych, społecznych oraz etycznych. Potwierdzeniem spełnienia tych norm jest uzyskany w 2015 r. certyfikat PEFC.