Kalendarz

Data

18 Czerwiec 2020

Kategoria

Kategoria

Wydarzenia

Firma Palettenwerk Kozik Sp. z o.o. otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju za realizację projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez Palettenwerk Kozik Sp. z o.o.” Projekt został nagrodzony w kategorii Innowacyjna Firma.
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju, przyznawana w ramach II Forum Inteligentnego Rozwoju, jest prestiżowym wyróżnieniem dla podmiotów nastawionych na przyszłość, podejmujących nowe wyzwania i stanowiących podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Wybór laureatów odbywa się w oparciu o projekty i inwestycje realizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych oraz budżetu własnego. Jednym z głównych kryteriów jest dbałość o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ na rozwój regionu i lokalnej społeczności.