Kalendarz

Data

18 Czerwiec 2020

Kategoria

Kategoria

Wydarzenia

Firma PalettenWerk Kozik Sp.j. otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju za realizację projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez PalettenWerk Sp. j.” Projekt został nagrodzony w kategorii Innowacyjna Firma.
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju, przyznawana w ramach II Forum Inteligentnego Rozwoju, jest prestiżowym wyróżnieniem dla podmiotów nastawionych na przyszłość, podejmujących nowe wyzwania i stanowiących podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Wybór laureatów odbywa się w oparciu o projekty i inwestycje realizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych oraz budżetu własnego. Jednym z głównych kryteriów jest dbałość o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ na rozwój regionu i lokalnej społeczności.