Kalendarz

Data

30 Lipiec 2020

Kategoria

Kategoria

Wydarzenia

W dniu 19.06.2020 zakończyły się sukcesem prace wdrożeniowe systemu programowania znaczników RFID w paletach typu EPAL. Planowana masowa produkcja palet wyposażonych w znaczniki RFID-UHF wymagała modernizacji oraz przebudowy linii technologicznej. Opracowano własny system czytania, programowania oraz kontroli znaczników montowanych w paletach drewnianych. Przeprowadzone próby oraz testy wykazały zakładaną wydajność jednostkową, 100% skuteczność programowania oraz współprace z pozostałymi systemami produkcyjnymi. Na uwagę zasługuje rozwiązanie rejestrujące wszystkie operacje technologiczne w zakładowym systemie ERP. Od tego momentu dla każdej palety ze znacznikiem RFID możemy podać szczegółowe dane dotyczące produkcji, suszenia, magazynowania oraz szczegółowo wskazać pochodzenie materiałów użytych w produkcji palety.