POIR Działanie 1.1.1

Palettenwerk Kozik Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez Palettenwerk Kozik Sp. z o.o.”.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna, a dzięki temu znaczące poprawienie poziomu innowacyjności, poprzez wykorzystanie rezultatów prac B+R.

Dofinansowanie projektu z UE: 9 113 867,55 zł

RPOWŚ Działanie 2.5

Paletten

Palko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń na potrzeby produkcji w firmie Palko”.

Projekt zakłada wprowadzenie zmian produktowych, technologicznych, organizacyjnych oraz marketingowych o charakterze innowacyjnym. Wyszczególnione zmiany spowoduje zakup zaawansowanych nowych technologii oraz wdrożenie wyników prac B+R.

Dofinansowanie projektu z UE: 888 505,25 zł

P.O.I.R
2014-2020

Paletten

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Projekt nr POIR.03.02.01-26-0002/18

Tytuł projektu: Opakowanie drewniane „Paleta 4.0” dedykowane dla środowiska Industry 4.0

Cel projektu: Wdrożenie wyników prac B+R poprzez zaoferowanie na rynku innowacyjnego opakowania drewnianego dedykowanego dla przemysłu 4.0 w oparciu o innowacyjne procesy produkcyjno-logistyczne związane z produkcją produktu. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrostu innowacyjności i konkurencyjności Palko Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci palety wpisującej się w standardy czwartej rewolucji przemysłowej: możliwość komunikacji i identyfikacji, większe bezpieczeństwo, możliwość pomiaru parametrów towaru, stabilność palety, zaawansowana technicznie konstrukcja, duża skalowalność i wiele możliwych wariantów konfiguracji.

Beneficjent: Palko Sp. z o.o.

Wartość projektu ogółem: 19 134 834,04 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 17 319 400,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 773 730,00 zł

Realizacje