POIR Działanie 1.1.1

PalettenWerk Kozik Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez PalettenWerk Kozik Spółka Jawna”.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna, a dzięki temu znaczące poprawienie poziomu innowacyjności, poprzez wykorzystanie rezultatów prac B+R.

Dofinansowanie projektu z UE: 9 113 867,55 zł

RPOWŚ Działanie 2.5

Paletten

Palko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń na potrzeby produkcji w firmie Palko”.

Projekt zakłada wprowadzenie zmian produktowych, technologicznych, organizacyjnych oraz marketingowych o charakterze innowacyjnym. Wyszczególnione zmiany spowoduje zakup zaawansowanych nowych technologii oraz wdrożenie wyników prac B+R.

Dofinansowanie projektu z UE: 888 505,25 zł

Realizacje